Sezónne aktivity
Ďalšie aktivity pre deti
 • ŠARKANIÁDA
 • NÁVŠTEVA POLICAJTOV
 • HALLOWEEN
 • JAZDY NA PONÍKOCH
 • PREDSTAVENIE PRÁCE ZÁCHRANÁROV – skleník / Haburská 4
 • MIKULÁŠ
 • ROZLÚČKA DETÍ ODCHÁDZAJÚCICH DO ZŠ
 • VÝCHOVNÝ KONCERT
 • KARNEVAL
 • BESIEDKY PRE MAMIČKY
 • NÁVŠTEVA ZŠ
 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE
 • DIVADIELKA
 • ŠKOLA VOLÁ
 • KONCOROČNÝ VÝLET
 • BRIGÁDA
 • TENIS
 • FAREBNÁ ŠKÔLKA
 • VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
 • A INÉ