VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:

Krempaská Miriam

Zástupkyňa materskej školy:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

1. trieda Mgr. Sochová Marcela triedny učiteľ
Bc. Vačoková Adriana
2. trieda Mgr. Sulíková Henrieta triedny učiteľ
Pavlíková Denisa
3. trieda Kissová Ingrid triedny učiteľ
Kimličková Adriana
4. trieda Fábryová Jana triedny učiteľ
Krempaská Miriam

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Školská jedáleň Páleníková Anna
Vidrová Marta
Marečková Iveta
Magulová Eva
Ostatní zamestnanci Dubická Iveta
Cigánková Barbora
Šafránková Ľudmila
Glonecová Andrea
Khula Milan