VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:

Krempaská Miriam

Zástupkyňa materskej školy:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

     1. trieda
 Mgr.   Drábová Zuzana  
              Šulíková Andrea triedny učiteľ
2. trieda          Kissová Ingrid  
                     Kimličková Adriana triedny učiteľ
3. trieda           Fábryová Jana  
       Mgr.    Suliková Henrieta
triedny učiteľ
4. trieda  riad. škol     Krempaská  Miriam
 
                    Pavlíková Denisa
triedny učiteľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Školská jedáleň vedúca šk. jedálne:              Páleníková Anna
  hlavná kuchárka:                  Vidrová  Marta
                                                   Marečková Iveta
                                                         Magulová Eva 
Ostatní zamestnanci upratovačka:                                 Dubická Iveta
  upratovačka:                      Cigánková  Barbora
  upratovačka:                          Glonecová Andrea
   školník:                                              Khula Milan