VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:

Krempaská Miriam

Zástupkyňa materskej školy:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

1. trieda Mgr. Drábová Zuzana
        Šulíková Andrea triedny učiteľ
2. trieda     Kissová Ingrid
              Kimličková Adriana triedny učiteľ
3. trieda     Fábryová Jana
 Mgr.  Suliková Henrieta
triedny učiteľ
4. trieda   riad. školy   Krempaská  Miriam
              Pavlíková Denisa
triedny učiteľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Školská jedáleň vedúca šk. jedálne:           Páleníková Anna
hlavná kuchárka:              Vidrová  Marta
                                                 Marečková Iveta
                                             Magulová Eva
Ostatní zamestnanci upratovačka:                     Dubická Iveta
     upratovačka:                   Cigánková  Barbora
  upratovačka:                    Glonecová Andrea
školník:                     Khula Milan