Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa je používaná pri vyučovacích procesoch. Deti si pomocou nej rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia a psychomotorické schopnosti.