V školskom roku 2017/2018 sa môžu deti podľa záujmu zúčastňovať rôznych krúžkov, ktoré prebiehajú v priebehu dňa priamo v našej materskej škole.

Rozvrh krúžkov:

Pondelok: Tvorivé dielne
Utorok:     Tanečný krúžok, Angličtina
Streda:         Zumba, Spevácky krúžok
Štvrtok:        Angličtina
Piatok:         Výtvarný krúžok