VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:

Krempaská Miriam

Zástupkyňa materskej školy:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

1. trieda Žideková Eleonóra triedny učiteľ
Mgr. Martina Číková
2. trieda Oravcová Darina triedny učiteľ
Ivancsaiová Jolana
3. trieda Repková Monika triedny učiteľ
Kováč Svetlana
4. trieda Tlčiková Andrea triedny učiteľ
Gudasová Zuzana

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Školská jedáleň Ing. Bubáková Ľudmila
Polláková Helena
Brodská Miroslava
Vedúca ŠJ Rojková Michaela
Ostatní zamestnanci Populovová Eva
Masaryková Iveta
Bertóková Romana