VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:

Krempaská Miriam

Zástupkyňa materskej školy:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

1. trieda Žideková Eleonóra triedny učiteľ
Kulifajová Iveta
2. trieda Oravcová Darina triedny učiteľ
Ivancsaiová Jolana
3. trieda Repková Monika triedny učiteľ
Kováč Svetlana
4. trieda Tlčiková Andrea triedny učiteľ
Gudasová Zuzana

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Školská jedáleň Macková Eva
Poláková Helena
Detková Alžbeta
Razgyelová Helena
Ostatní zamestnanci Populovová Eva
Masáryková Iveta
Ing. Bubáková Ľudmila
Bros Mário