Miniolympiáda

Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkárov. Animátori z radov študentov FTVŠ a bývalých športovcov pripravujú v mesiacoh máj – jún sériu podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove.