V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov.
Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činnosti a aktivít.