U nás:
  • sa o vaše deti sa postará kvalifikovaný personál s ukončenou predškolskou pedagogikou
  • je vzdelávanie v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0
  • vyučovací proces prebieha s využitím najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov (interaktívna tabuľa, Bee-Bot,..)
  • máme kvalitné priestory – slnečné triedy s dostatkom priestoru pre pohyb detí, priestranná záhrada s certifikovanými hracími prvkami
  • spolupracujeme so školskou psychologičkou
  • denne čerstvé ovocie
  • zapojenie do projektu „Medvedík NIVEA“
  • sú v priestoroch umiestnené certifikované germicídne žiariče na čistenie vzduchu – zlepšujú imunitu, ničia baktérie a vírusy /Medzilaborecká 4/
  • po absolvovaní dieťa získa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania