OZNAM

Po prerokovaní so zriaďovateľom MČ – Ružinov o uzatvorení MŠ počas letných prázdnin Vám oznamujeme, že predpoklad uzatvorenia materskej školy počas tohtoročného leta bude:

MŠ Medzilaborecká 4, od 3. 8. – 31. 8. 2020

MŠ Haburská 4, od 6.7. – 31.7. 2020

OZNAM  pre rodičov!

01.07.2020 – 31.07. 2020 – MŠ Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava otvorená v obmedzenom režime –  4 triedy po 15 detí.

 01.08.2020 – 31.08. 2020 – MŠ  Medzilaborecká , 821 01 Bratislava bude zatvorená.  

Náhradná MŠ len v nevyhnutnom prípade .


01.07.2020 – 31.07. 2020 – MŠ Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava – elokované triedy Haburská 4, 821 01 Bratislava  zatvorená.  

Náhradná MŠ len v nevyhnutnom prípade .

01.08.2020 – 30.08. 2020 – MŠ  Medzilaborecká , elokované triedy Haburská 4, 821 01 Bratislava  bude otvorená v obmedzenom režime –  4 triedy po 15 detí.

Školský rok začne 02.09.2020

Prosíme rodičov, aby nám obratom dali vedieť, kto nutne  potrebuje MŠ v júli a v auguste – záväzne kedy.

Ak bude počet detí vyšší, ako kapacita MŠ, budeme musieť pristúpiť k výberu detí na základe kritérií vydaných ministrom školstva.

Svoj záujem o MŠ píšte na našu e-mailovú adresu  – miriamkrepaska@gmail.com -/deti z  Haburskej / a na e-mailovu adresu tlcikova@hotmail.com –  / deti z Medzilaboreckej do 16.06.2020

Do predmetu správy napíšte  – Letné prázdniny + meno dieťaťa

Informácie potrebujeme pre organizačné zabezpečenie počas letných prázdnin

Ďakujeme!

Oznam o otvorení materských škôl od 15.06.2020

 „Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil,“ informoval na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 


Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.