Poníkovo

Novou celoročnou aktivitou materskej školy je projekt „Koníky naši kamaráti“, v ktorom všetkým deťom ponúkame jedinečnú možnosť relaxovania a vozenia sa na malých shetlandských poníkoch priamo v areáli materskej školy.

Cieľom tohto projektu nie je poskytovať hipoterapiu, ale dopriať deťom kontakt so zvieratkami, konkrétne v tomto prípade s poníkmi. Poníky budú materskú školu navštevovať raz do mesiaca počas celého školského roka. Každé dieťa, ktoré si bude chcieť vyskúšať jazdu na poníkovi, absolvuje okruh dlhý 300 metrov, pod vedením profesionálnych inštruktorov.