Programovacia včielka BEE-BOT, POM

Programovacia včielka BEE-BOT, POM je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre najmladších žiakov. Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania.