predseda Hudecová Henriet zástupca rodičov
 podpredseda Kimličková Adriana  pedagóg
člen Žideková Eleonóra pedagóg
 člen Hubáčová Ivana zástupca rodičov
člen Kotríková Jarmila zástupca rodičov
 člen Ihradská Miriam  zástupca rodičov
člen Populovová Eva prevádzkový zamestnanec
 člen Mgr. Pener Jozef delegovaný za MÚ Ružinov
 člen Mgr. Adamec Igor delegovaný za MÚ Ružinov
člen Ing. Tomášková Tatiana delegovaný za MÚ Ružinov
 člen Ing. Hrapko Peter  delegovaný za MÚ Ružinov