Tvorivé dielne

Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami.

Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné a mozu si ich zobrat domov.

Stretávať sa budeme 1x za týždeň popoludní v priestoroch našej materskej školy s Jankou Markovou.