Zumba

Tanec, dobrá nálada, rozvoj pohybových schopností Vášho dieťaťa zábavnou formou, rozpoznávanie hudby a pohybu v rytme, správne držanie tela a jeho posilnenie, prejavenie svojho JA, upevňovanie pozitívneho sebavedomia, a v neposlednom rade radosť z tanca.

Zumba, podporuje detskú kreativitu a necháva ich tancovať podľa svojich pocitov.
Deti sa učia samostatnosti a kolektívnemu správaniu. Zumba zlepšuje koordináciu pohybov, deti sa naučia nové základné kroky a pohyby na rôzné tanečné štýly.

Krúžok navštevujú deti od 4 rokov pod vedením inštruktorky 1x týždenne.